Η Διοίκηση

Η διοίκηση της εταιρίας χωρίζεται σε 3 βασικούς κλάδους. Τους υπεύθυνους και διαχειριστές της εταιρίας γενικά, στους διαχειριστές των πιλότων που πετάνε στο δίκτυο της VATSIM και στους διαχειριστές των πιλότων που πετάνε στο δίκτυο του IVAO.