Αγαπητοί συνάδελφοι
“Gentleman, start your engines…”!!!!! Όπως καταλαβαίνετε ξεκινάει το Tour της Formula 1 που αποτελεί παράδοση στην ιστορία της OAV. Το tour θα υπάρχει τόσο για Long όσο και για Short Legs, στης θυγατρικές Airways, Cargo, Charter. Σας ευχόμαστε να το απολαύσετε και καλές πτήσεις.