0

Our Mission

Μάθετε περισσότερα

Ο σκοπoς μας

Airbus A320

Ο κύριος στόχος της Olympic Air & Aegean Airlines Virtual είναι η προσομοίωση των δραστηριοτήτων της Olympic Air και της Aegean Airlines στα δίκτυα IVAO και VATSIM. Εγκαινιάστηκε το 1995, και η εταιρία είναι μια από της παλιότερες εικονικές εταιρίες στον χώρο.

 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην οικογένεια της Olympic Aegean Virtual. Οι έμπειροι πιλότοι θα συμμετάσχουν σε μία εικονική εταιρία, με επαγγελματικό περιβάλλον προσομοίωσης, χωρίς να παραμελούν τον παράγοντα διασκέδασης. Οι αρχάριοι πιλότοι θα ανακαλύψουν ένα φιλικό περιβάλλον για τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της προσομοίωσης πτήσης και ένα εκπαιδευτικό τμήμα αφιερωμένο στη διδασκαλία τους σχετικά με την αεροπλοΐα  και τις πτήσεις online. Εδώ ο πιλότος θα βρει ένα θερμό καλωσόρισμα από ανθρώπους που μοιράζονται το πάθος να πετούν. Η εταιρία διατηρεί το δικό της μέσο επικοινωνίας (TeamSpeak), όπου τα μέλη μπορούν να συναντηθούν και να περάσουν ευχάριστα συζητώντας διάφορα αεροπορικά θέματα ή και να βρουν υποστήριξη σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η Olympic Aegean Virtual έχει 7 θυγατρικές που προσφέρουν στους πιλότους μια χαλαρή ή μια πιο απαιτητική εικονική καριέρα ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Η Airways και η Airlines ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα της πραγματικής Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Αιγαίου με την τελευταία να προσομοιώνει το οικονομικό μοντέλο μιας πραγματικής αεροπορικής εταιρείας με έσοδα και έξοδα. Το Aeroclub προσομοιώνει μία αερολέσχη, όπου θα δοκιμάσετε τις ικανότητες σας, πετώντας από τα πανέμορφα αλλά και απαιτητικά ελληνικά αεροδρόμια διάσπαρτα στα νησιά της Ελλάδος έως τα χιονισμένα αεροδρόμια της μακρινής Αλάσκας. Η Charter πετάει προγραμματισμένες αλλά και charter πτήσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ η Cargo μεταφέρει φορτία στις 4 γωνιές του πλανήτη. Η Executive έχει την εντολή να μεταφέρει VIP επιβάτες από / προς διάφορους επιχειρηματικούς προορισμούς - κυρίως - και θέρετρα σε όλο τον κόσμο ενώ Supersonic πετάει με τους επιβάτες της στην διπλάσια ταχύτητα ήχου πάνω στα Concordes.

Boeing 747-400

Οι πιλότοι της Olympic Aegean Virtual αποκτούν πρόσβαση σε ένα γραφείο αποστολών (Dispatch Office) τεχνολογίας αιχμής, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη VA, μέσω του οποίου οι πιλότοι της, μπορούν να ακολουθήσουν την εικονική σταδιοδρομία τους. Για όσους πετούν στις θυγατρικές που προσομοιάζουν το οικονομικό μοντέλο, απεριόριστες δυνατότητες ανοίγονται μπροστά τους, καθώς τα αεροσκάφη είναι συγκεκριμένα με μοναδικά registrations και μετακινούνται από αεροδρόμιο προς αεροδρόμιο σύμφωνα με τις πτήσεις που πετούν. Απαιτούν συντήρηση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες των πιλότων. Τα λάθη κοστίζουν! Το εισόδημα από τα εισιτήρια και το φορτίο υπολογίζεται, καθώς και τα έξοδα που περιλαμβάνουν τα καύσιμα, τα τέλη αεροδρομίων και τους φόρους, τον καθαρισμό, την τροφοδοσία, την μισθοδοσία του προσωπικού, τη συντήρηση και άλλα. Όλες οι πτήσεις καταγράφονται και τα PIREP υποβάλλονται αυτόματα στο dispatch office μέσω του OAV ACARS που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της εταιρίας.

Αν μοιράζεστε το πάθος μας για την αεροπορία, γίνετε μέλος τώρα!

Learn about

Our Mission

Airbus A320

Olympic Aegean Virtual's primary goal is the simulation of the operations of Olympic Air and Aegean Airlines in the networks of IVAO and VATSIM. Inaugurated in 1995, OAV is one of the first and oldest VAs.

Everybody is welcome in the family of Olympic Aegean Virtual. Experienced pilots will join a VA with a professional simulation environment, while not neglecting the fun factor. Beginner pilots will discover a friendly environment for their first steps in the world of flight simulation and a training department dedicated to teach them about aviation and online flying. Everybody will find a warm welcome from people that share the passion of flying. OAV maintains its own TeamSpeak server where members can meet in order to spend some quality time and even find support in problems they are facing.

Olympic Aegean Virtual has 7 subsidiaries that offer to the pilots the relaxing or demanding virtual career they wish to follow. Airways and Airlines follows the schedule of the real Olympic Air and Aegean Airlines with the latter simulating the financial model of a real airline with income and expenses. Aeroclub simulates an aeroclub and will test your skills having you fly to demanding airports ranging from the beautiful Greek islands to the far away Alaska. Charter flies scheduled and charter flights all over the world, while Cargo transports cargo to the 4 corners of the globe. Executive is tasked with transporting VIP passengers to/ from various business hubs - mainly - and resorts of the world. Finally Supersonic flies passengers at twice the speed of sound aboard Concordes.

Boeing 747-400

The pilots of Olympic Aegean Virtual get access to a state of the art dispatch office developed exclusively for the VA, through which they can follow their virtual careers. For those flying for the subsidiaries simulating the financial model of a real airline, a full range of new options is unlocked, as aircraft are now specific with unique registrations and move from airport to airport as per the flights flown. They require maintenance that depends to a great extend to the skills of the pilots. Mistakes cost! The income from tickets and cargo is calculated, as well as the expenses that include fuel, airport fees and taxes, cleaning, catering, personnel payroll, maintenance and more. All flights are recorded and PIREPs are submitted to the dispatch office automatically through OAV ACARS that was developed exclusively for the members of OAV.

 

If you share our passion for aviation, join us now!