Στις 12 Νοεμβρίου 2005 έλαβε χώρα το “A Real Day” event. Ακολουθεί το debriefing:

Read more